ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเชียงคำ

244 หมู่ที่ 4 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
054-409000
ckh@email.com