ข่าวสาร


HTML5/CSS3

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.40 น. นพ.ภารดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำและคณะ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

HTML5/CSS3

วันนี้ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา ร่วมแสดงความอาลัยและเคารพศพผู้บริจาคดวงตา

HTML5/CSS3

วันที่

3 มกราคม 2562 แม่ชีแสงเดือน พร้อมลูกหลานนำผ้าห่มแจกผู้ป่วยเด็ก และบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่ 2 มกราคม 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านห้วยปุ้ม

HTML5/CSS3

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

HTML5/CSS3

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์

HTML5/CSS3

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สโมสรโรตารี่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มอบของขวัญให้แก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม

HTML5/CSS3

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 NURSE RUN พยาบาลชวนวิ่ง

10 มี.ค.
5 ก.พ.

8 เม.ย.

2 มี.ค.

2 มี.ค.

22 ก.พ.

8 ก.พ.

10 มี.ค.
5 ก.พ.