โรงพยาบาลเชียงคำ

ข่าวสาร


Untitled Document

HTML5/CSS3

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการ รพ.เชียงคำและคณะผู้บริหาร รพ.เชียงคำ ร่วมงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

HTML5/CSS3

โรงพยาบาลเชียงคำร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” ๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

HTML5/CSS3

นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการ รพ.เชียงคำและคณะผู้บริหาร รพ.เชียงคำ ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 6 เครื่อง โดยจิตอาสาอำเภอเชียงคำ วันที่ 4 ตค 2560

HTML5/CSS3

นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ร่วมพิธีรับมอบเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 แก่ผู้แทนอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดพะเยา ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

HTML5/CSS3

แสดงความยินดีกับ คุณอรนุช ธรรมศร (ร่ม) เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัลจากผลงาน (ด้านการพยาบาล เพียงท่านเดียว) จากผู้รับรางวัลทั้งหมด 6 ท่านทั้งประเทศ นำความภาคภูมิใจมายังรพ.เชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำทำพิธีปล่อยขบวน โดยโรงพยาบาลเชียงคำร่วมกับหน่วนงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เเละอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเชียงคำ-ภูซาง จัดขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นให้"ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจารจร"ในเทศกาลสงกรานต์ 2560

HTML5/CSS3

เช้าตรู่วันเสาร์ที่ 1 เม.ย. 2560 เวลา 6.30 น. จุดเริ่มต้น ณ รพ.เชียงคำ คณะเจ้าหน้าที่รพ.เชียงคำ นำโดย นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรม "ตะลอนธรรม ตะลอนทัวร์" ด้วยหัวใจที่สดชื่นเบิกบานในธรรม สาธุ .

HTML5/CSS3

วันที่ 25 มีนาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงคำ ร่วมขบวนงานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ วัดพระธาตุสบแวน

HTML5/CSS3

ผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลเชียงคำ ร่วมต้อนรับ พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ในกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

HTML5/CSS3

นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงคำ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital accreditation) ในงาน 18th HA national forum ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม IMPACT forum เมืองทองธานี