ผู้ที่ได้รับการนัดฉีดวัคซีน

ข่าวประกาศ

          

ข่าวสาร


HTML5/CSS3

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.40 น. นพ.ภารดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำและคณะ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ

HTML5/CSS3

วันนี้ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา ร่วมแสดงความอาลัยและเคารพศพผู้บริจาคดวงตา

HTML5/CSS3

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๕๖ ปี โรงพยาบาลเชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่ 3 มกราคม 2562 แม่ชีแสงเดือน พร้อมลูกหลานนำผ้าห่มแจกผู้ป่วยเด็ก และบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่ 2 มกราคม 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านห้วยปุ้ม

HTML5/CSS3

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

HTML5/CSS3

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์

HTML5/CSS3

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สโมสรโรตารี่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มอบของขวัญให้แก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม

HTML5/CSS3

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 NURSE RUN พยาบาลชวนวิ่ง

3 ธ.ค.
3 ธ.ค.
2 ธ.ค.
30 ธ.ค.
1 ธ.ค.
1 พ.ย.
8 ธ.ค.
8 ธ.ค.

13 ม.ค.

5 ม.ค.

24 ธ.ค.

19 พ.ย.

8 พ.ย.

5 พ.ย.

18 ต.ค.

3 ธ.ค.
3 ธ.ค.
2 ธ.ค.
30 ธ.ค.
1 ธ.ค.
1 พ.ย.
8 ธ.ค.
8 ธ.ค.