ข่าวสาร


HTML5/CSS3

วันนี้ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา ร่วมแสดงความอาลัยและเคารพศพผู้บริจาคดวงตา

HTML5/CSS3

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๕๖ ปี โรงพยาบาลเชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่

3 มกราคม 2562 แม่ชีแสงเดือน พร้อมลูกหลานนำผ้าห่มแจกผู้ป่วยเด็ก และบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่ 2 มกราคม 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านห้วยปุ้ม

HTML5/CSS3

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

HTML5/CSS3

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์

HTML5/CSS3

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สโมสรโรตารี่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเชียงคำ

HTML5/CSS3

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มอบของขวัญให้แก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม

HTML5/CSS3

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”

3 ส.ค.
1 ก.ย.
1 ก.ย.

8 ก.ย.

11 ก.ย.

27 ส.ค.

15 มิ.ย.

5 มิ.ย.

5 มิ.ย.

3 ส.ค.
1 ก.ย.
1 ก.ย.