จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ ชื่อ วันที่ประกาศ download
1 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เสนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 2562
2 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) 19 ส.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2562
4 ประกาศประกวดราคาซื้อยา THREE-IN-ONE PARENTERAL NUTRITION STERILE SOLUTION 1,448ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
5 ประกวดราคาซื้อยา IPRATROPIUM BOMIDE + FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
6 ประกาศประกวดราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
7 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 10MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
8 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด (Column Agglutination Technique) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
9 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
10 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2562
11 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ค. 2562
12 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 2562
13 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562
14 ประกาศประกวดราคาซื้อ 0.9% SODIUM CHLORIDE FOR IRRIGATION 1,000ML จำนวน 21,144 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2562
15 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักาษโพรงจมูกและกล่องเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2562
16 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2562
17 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2562
18 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2562
19 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2562
20 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า 23 พ.ค. 2562
21 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง 23 พ.ค. 2562
22 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๒ รายการ 17 พ.ค. 2562
23 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2562
24 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - หลอดเก็บเลือด Tube จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 2562
25 ประกาศประกวดราคาซื้อ MANIDIPINE 20MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค. 2562
26 ประกาศแผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3CD4CD45 2 พ.ค. 2562
27 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2562
28 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SALMETEROL + FLUTICASONE 25/2560 MCG EVOHALER 120 DOSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2562
29 ประกาศประกวดราคาซื้อยา 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 1,000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2562
30 ประกาศประกวดราคาซื้อยา HYDRALAZINE 25MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2562
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เม.ย. 2562
32 ประกาศขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด 3 เม.ย. 2562
33 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2562
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2562
35 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปของหน่วยปฐมภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มี.ค. 2562
36 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2) 20 มี.ค. 2562
37 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 18 มี.ค. 2562
38 ประกาศประกวดราคาซื้อ INSULIN MIX 70/30 PENFILL 100IU/ML INJECTION (70% ISOPHANE INSULIN + 30%SOLUBLE INSULIN) 6 มี.ค. 2562
39 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง 26 ก.พ. 2562
40 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2562
41 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562
42 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2562
43 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2562
44 ประกาศประกวดราคาซื้อ ENOXAPARIN SODIUM 40MG/0.4ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.พ. 2562
45 ประกาศประกวดราคาซื้อ CARVEDILOL 12.5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.พ. 2562
46 ประกาศประกวดราคาซื้อ ALFACALCIDOL 0.25MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2562
47 ประกาศประกวดราคาซื้อ LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2562
48 ประกาศประกวดราคาซื้อ MANIDIPINE 20MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2562
49 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2562
50 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2562
51 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.พ. 2562
52 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2562
53 ประกาศตารางราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2562
54 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2562
55 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 9 ม.ค. 2562
56 ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมกล้องสำหรับผ่าตัดต่านกล้องชนิด HD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2562
57 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2562
58 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ม.ค. 2562
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) 28 ธ.ค. 2561
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2561
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2561
62 ประกาศร่างประกวดราคาซ่อมแซมกล้องสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องชนิด HD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2561
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 2561
64 ประกาศตารางราคากลางซ่อมแซมกล้องสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องชนิด HD 24 ธ.ค. 2561
65 ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ - กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง 19 ธ.ค. 2561
66 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2561
67 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2561
68 ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2561
69 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 พ.ย. 2561
70 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย. 2561
71 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ - ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2561
72 ประกาศตารางราคากลาง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 12 พ.ย. 2561
73 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2561
74 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ถุงเก็บเลือด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 2561
75 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ขวดเพาะเชื้อ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ต.ค. 2561
76 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ต.ค. 2561
77 ประกาศประกวดราคาซื้อ 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 100ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2561
78 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้ามสลายต้อกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2561
79 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2561
80 ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2561
81 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2561
82 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2561
83 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2561
84 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา 0.9 SODIUM CHLORIDE INJECTION 1,000 ML 6 ส.ค. 2561
85 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1 ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ส.ค. 2561
86 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา 1 ส.ค. 2561
87 ประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoetin Beta 5000 IU Injection 31 ก.ค. 2561
88 ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin Calcium 80 MG Tablet ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ก.ค. 2561
89 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางทันตกรรม ชนิด Oilless 25 ก.ค. 2561
90 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การพทย์เครื่องผสมน้ำยาอบฆ่าเชื้อตัวกรอง 23 ก.ค. 2561
91 ประกาศเผยแพร่ราคากลางกลางเตียงผ่าตัดตา จำนวน 1 หลัง 17 ก.ค. 2561
92 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง(HbA1C) 16 ก.ค. 2561
93 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องช่วยฟัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
94 ประกาศประกวดราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2561
95 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) 5 ก.ค. 2561
96 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางทันตกรรม ชนิด Oilless (เครื่องปั๊มลม Central air) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2561
97 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องช่วยฟัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค. 2561
98 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoetin Alpha 4,000IU Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2561
99 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย. 2561
100 ประกาศขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561 30 พ.ค. 2561
101 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2561
102 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2561
103 ประกาศประกวดราคาซื้อ IPRATROPIUM BROMIDE + FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ค. 2561
104 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (22 รายการ) จำนวน 445,500 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2561
105 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - น้ำยา Haemodialysis-A และ Haemodialysis-B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2561
106 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2561
107 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ALFUSOSIN HYDRO CHLORIDE 10 MG SR TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2561
108 ประกาศประกวดราคาซื้อยา INSULIN MIX 70/30 PENFILL 100IU/ML X3 INJECTION (70% ISOPHANE INSULIN + 30% SOLUBLE INSULIN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2561
109 ประกาศประกวดราคาซื้อยา BIPHASIC INSULIN ASPART 70/30 PENFILL (70% INSULIN ASPART PROTAMINE + 30% INSULIN ASPART) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2561
110 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood tubing Line จำนวน 14,400 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
111 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด (Column Agglutination Technique) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
112 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ - Blood tubing Line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2561
113 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 เม.ย. 2561
114 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ - ตัวกรองไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2561
115 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - ตัวกรองไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561
116 ประกาศตารางราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญยาณภาพเอกซเรย์ 21 มี.ค. 2561
117 ประกาศตารางราคากลางซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2561
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2561
119 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2561
120 ประกาศประกวดราคาซื้อ HYDRALAZINE 25MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2561
121 ประกาศประกวดราคาซื้อยา 0.9% SODIUM CHLORIDE FOR IRRIGATION 1,000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
122 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
123 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
124 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2561
125 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ - หมึกพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
126 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
127 ประกวดราคาซื้อถุงเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
128 ประกาศประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อในเลือดจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
129 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Enoxaparin sodium 60mg/0.6ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2561
130 ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า ชนิด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2561
131 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ + เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2561
132 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2561
133 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2561
134 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ฯ และ เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2561
135 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและวัดความดันโลหิต และ เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2561
136 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2561
137 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2561
138 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ EST + HOLTER ด้วยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2561
139 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า ชนิด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
140 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
141 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
142 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
143 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ERTAPENAM 1 GM INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2561
144 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ม.ค. 2561
145 ประกาศประกวดราคาซื้อยา CARVEDILOL 12.50MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2561
146 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกัน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2561
147 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2560
148 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
149 ประกาศประกวดราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
150 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฯ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
151 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2560
152 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องปั่นแยกส่วนโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค. 2560
153 ประกาศประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500mg+CILASTATIN 500MG INJECTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2560
154 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Salmeterol + Fluticasone 25/250 MCG EVOHALER 120 DOSES 6 ธ.ค. 2560
155 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๘ รายการ 4 ธ.ค. 2560
156 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560
157 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2560
158 ประกาศตารางราคากลางเครื่องชังน้ำหนักแบบนอน + เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2560
159 ประกาศตารางราคากลางเครื่องวัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2560
160 ประกาศตารางราคากลาง ชุดผ่าตัด TURP Bipolar set 28 พ.ย. 2560
161 ประกาศตารางราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 8 รายการ 28 พ.ย. 2560
162 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานสำหรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ 27 พ.ย. 2560
163 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 8 รายการ 23 พ.ย. 2560
164 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ย. 2560
165 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 10 พ.ย. 2560
166 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องปั่นแยกส่วนโลหิต ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย. 2560
167 ตารางราคากลางจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2560
168 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2560
169 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 ต.ค. 2560
170 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการและฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2560
171 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ (ตาราง ปปช.) 10 ต.ค. 2560
172 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ 10 ต.ค. 2560
173 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2 ต.ค. 2560
174 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม 29 ก.ย. 2560
175 ประกาศตารางราคากลางคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC 29 ก.ย. 2560
176 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคจ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการและฐานข้อมูลผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2560
177 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและห้องประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 2560
178 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกาย 23 ส.ค. 2560
179 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2560
180 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารร้านค้าสวัสดิการ 22 ส.ค. 2560
181 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาทำทางลาดหลังห้องตา 22 ส.ค. 2560
182 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 22 ส.ค. 2560
183 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2560
184 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 21 ส.ค. 2560
185 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 18 ส.ค. 2560
186 ประกาศตารางราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 17 ส.ค. 2560
187 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๓๘ หน่วยงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2560
188 ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาซื้อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2560
189 ประกาศสอบราคาซื้อยา DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% INJECTION 1000ML จำนวน ๑๖,๔๘๕ ถุงๆละ 1,000 มิลลิลิตร 9 ส.ค. 2560
190 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรอืกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 8 ส.ค. 2560
191 ประกาศสอบราคาซื้อ BRIMONIDINE TARTRATE 0.15% EYE DROP 5ML 27 ก.ค. 2560
192 ประกาศสอบราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALPHA 5,000IU INJECTION 27 ก.ค. 2560
193 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 26 ก.ค. 2560
194 ประกาศตารางราคากลางและแบบแปลน การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง โดยวิธีตกลงราคา 24 ก.ค. 2560
195 ประกาศตารางราคากลาง - ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 21 ก.ค. 2560
196 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 2560
197 ประกาศสอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE จำนวน 485 กล่องๆละ 30 แคปซูล 11 ก.ค. 2560
198 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ค. 2560
199 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวััสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็น กรด ด่าง ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) จำนวน ๑๕ ชุด 28 มิ.ย. 2560
200 ประกาศตารางราคากลาง - ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 26 มิ.ย. 2560
201 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 100ML จำนวน 72,742 ถุง 20 มิ.ย. 2560
202 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 12 มิ.ย. 2560
203 ประกาศสอบราคาซื้อยา PURIFIED VERO RABIES VACCINE 29 พ.ค. 2560
204 ประกาศสอบราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALPHA 4,000IU INJECTION จำนวน 4,775 VIAL 29 พ.ค. 2560
205 ประกาศประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2560
206 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาใบบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เม.ย. 2560
207 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250 MCG EVOHALER 120 DOSES MDI จำนวน ๑,๑๗๕ ขวด 26 เม.ย. 2560
208 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้ปลอดเชื้อ ชนิด Biological Safety Cabinet Class II จำนวน ๑ เครื่อง 25 เม.ย. 2560
209 ประกาศสอบราคาซื้อยา ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET จำนวน 660 กล่องๆละ 30 เม็ด 18 เม.ย. 2560
210 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN 20% INJECTION 50 ML จำนวน 1,144 VIAL 10 เม.ย. 2560
211 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องมือเจาะ ตัด กระดูกขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2560
212 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 30 มี.ค. 2560
213 ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา 29 มี.ค. 2560
214 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องมือเจาะ ตัด กระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2560 29 มี.ค. 2560
215 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน 27 มี.ค. 2560
216 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 14 มี.ค. 2560
217 ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ - เสื้อกาวน์น้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา 8 มี.ค. 2560
218 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALFUZOSIN 10MG SR TAB จำนวน ๑,๘๓๕ กล่องๆละ ๓๐ เม็ด 6 มี.ค. 2560
219 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มี.ค. 2560
220 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดที่ใช้งานแล้ว 22 ก.พ. 2560
221 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์-น้ำยา HAEMODIALYSIS-B SOLUTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2560
222 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2560
223 ประกาศสอบราคาซื้อยา CARVIDILOL 12.50MG TABLET จำนวน ๑,๗๐๐ กล่องๆละ ๑๐๐ เม็ด 25 ม.ค. 2560
224 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ๒๒ รายการ จำนวน ๔๑๓,๙๐๐ Test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2560
225 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด Column agglutination technique จำนวน 50,000 ชุดตรวจ 19 ม.ค. 2560
226 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ๒๒ รายการ 12 ม.ค. 2560
227 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้า 9 ม.ค. 2560
228 ประกาศสอบราคาซื้อยา Methyldopa 250MG Tablet และ Gemfibrozil 600MG Tablet 4 ม.ค. 2560
229 ประกาศประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2559
230 ประกาศสอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE CONTROLLED-RELEASE 4MG TABLET จำนวน ๙๐๕ กล่อง 29 ธ.ค. 2559
231 ประกาศสอบราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET 26 ธ.ค. 2559
232 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์-แผ่นโลหะดามกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2559
233 ประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PRE-FILLED SYRINGE จำนวน ๑,๒๙๔ Syringe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2559
234 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธ.ค. 2559
235 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PRE-FILLED SYRINGE โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธ.ค. 2559
236 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์-แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน ๑๕ รายการ 6 ธ.ค. 2559
237 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ 28 พ.ย. 2559
238 ประกาศสอบราคาซื้อยา CIPROFLOXACIN LACTATE 400MG/200ML INJECTION จำนวน ๔,๓๑๐ VIAL 21 พ.ย. 2559
239 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องปั่นฮีมาโตคริท จำนวน ๑๗ เครื่อง 21 พ.ย. 2559
240 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-ตัวกรองไตเทียม จำนวน ๒ รายการ 21 พ.ย. 2559
241 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 17 พ.ย. 2559
242 ประกาศสอบราคายา ERTAPENAM 1GM INJECTION 9 พ.ย. 2559
243 ประกาศตารางราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 25 ต.ค. 2559
244 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตัดไถผิวหนังด้วยไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา 25 ต.ค. 2559
245 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2559
246 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา 14 ต.ค. 2559
247 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าอาคาร ๑๑๑ ปี จากหม้อแปลง ๑,๐๐๐ KVA มายังอาคาร ๑๑๑ ปี 5 ต.ค. 2559
248 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ-Haemodialysis-A solution จำนวน ๓ รายการ 22 ก.ย. 2559
249 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม เบอร์ ๖.๕ และ เบอร์ ๗ 19 ก.ย. 2559
250 ประกาศตารางราคากลางวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ สายดับเพลิง จำนวน ๑๘ เส้น และ ตู้เก็บสายดับเพลิง จำนวน ๑๓ ตู้ 19 ก.ย. 2559
251 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML จำนวน ๖๓,๖๒๒ ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ย. 2559
252 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท 16 ก.ย. 2559
253 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ จำนวน ๕ รายการ 14 ก.ย. 2559
254 ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร โดยวิธีตกลงราคา 9 ก.ย. 2559
255 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML จำนวน 63,622 ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2559
256 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ 6 ก.ย. 2559
257 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bipolar Cemented) 6 ก.ย. 2559
258 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1.Purified vero rabies vaccine 2.Cefoperazone sodium 500mg+Sulbactam sodium 500mg Injection 2 ก.ย. 2559
259 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพิเศษชั้น 5 อาคาร 114 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2559
260 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (๑๑ รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2559
261 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู จำนวน ๒ รายการ (๕๐ เครื่อง) 5 ส.ค. 2559
262 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล โดยวิธีตกลงราคา 4 ส.ค. 2559
263 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 จำนวน ๕,๐๐๐ Test 29 ก.ค. 2559
264 ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง-จ้างเหมาปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคาร จำนวน ๑ งาน 28 ก.ค. 2559
265 ประกาศสอบราคาซื้อยา DIDANOSINE 250MG CAPSULE จำนวน 180 กล่องๆละ 30 แคปซูล 28 ก.ค. 2559
266 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 26 ก.ค. 2559
267 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง 22 ก.ค. 2559
268 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล โดยวิธีตกลงราคา 22 ก.ค. 2559
269 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1. Ceftazidime 1gm Injection 2. Ceftriaxone 1gm Injection 13 ก.ค. 2559
270 ประกาศสอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1.Hypromellose (with preservative) eye drop 10ml 2.Timolol eye drop 0.5% 5ml 8 ก.ค. 2559
271 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องส่องท่อไต โดยวิธีตกลงราคา 8 ก.ค. 2559
272 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (Complete Blood cell Count , CBC) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุดตรวจ 4 ก.ค. 2559
273 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 จำนวน ๕,๐๐๐ Test 4 ก.ค. 2559
274 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท 1 ก.ค. 2559
275 ประกาศสอบราคาซื้อยา BRIMONIDINE TARTRATE 0.15% EYE DROP 5ML จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด 29 มิ.ย. 2559
276 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN 20% INJECTION 50 ML จำนวน ๘๐๐ VIAL 29 มิ.ย. 2559
277 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN 20% INJECTION 50 ML จำนวน ๘๐๐ VIAL 29 มิ.ย. 2559
278 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง 27 มิ.ย. 2559
279 ประกาศสอบราคายา salmeterol+fluticasone 25/250 MCG Evohaler 120 Dosesmdi จำนวน 1,200 UNIT 21 มิ.ย. 2559
280 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (8 รายการ) จำนวน 30,200 Test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 2559
281 ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องส่องไต โดยวิธีตกลงราคา 14 มิ.ย. 2559
282 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2559
283 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ขวดเพาะเชื้อ จำนวน ๒ รายการ 8 มิ.ย. 2559
284 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT,aPTT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2559
285 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2559
286 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 18 เครื่อง 2 มิ.ย. 2559
287 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องละลายพลาสม่า จำนวน ๑ เครื่อง 2 มิ.ย. 2559
288 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (๘ รายการ) ครั้งที่ ๒ 1 มิ.ย. 2559
289 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงคลอดไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา 31 พ.ค. 2559
290 ประกาศสอบราคาซื้อยา RISEDRONATE SODIUM 150MG TABLET 30 พ.ค. 2559
291 ประกาศสอบราคาซื้อยา DIDANOSINE 250MG CAPSULE จำนวน 180 กล่องๆละ 30 แคปซูล 27 พ.ค. 2559
292 ประกาศสอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE จำนวน 460 กล่องๆละ 30 แคปซูล 26 พ.ค. 2559
293 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT,aPTT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2559
294 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสีความร้อน (Radiant warmer) จำนวน ๒ เครื่อง 24 พ.ค. 2559
295 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 2559
296 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เลนส์ตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 17 พ.ค. 2559
297 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2559
298 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 11 พ.ค. 2559
299 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นพร้อมระบบวีดิทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ค. 2559
300 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ค. 2559
301 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 2559
302 ประกาศสอบราคาซื้อยา LOSARTAN POTASSIUM 100MG TABLET จำนวน 1,250 กล่องๆละ 300 เม็ด 4 พ.ค. 2559
303 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 3 พ.ค. 2559
304 ประกาศสอบราคาซื้อยา DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% INJECTION 1000ML จำนวน 19,079 ถุง 3 พ.ค. 2559
305 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซในเลือดอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) 28 เม.ย. 2559
306 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ 27 เม.ย. 2559
307 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ถุงเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น จำนวน ๑๒๐ ชุด 22 เม.ย. 2559
308 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 100ML จำนวน ๘๐,๑๒๗ ถุง 21 เม.ย. 2559
309 ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ ในเลือดอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กำหนดวิจารณ์ 19 - 21 เม.ย. 59) 19 เม.ย. 2559
310 ประกาศตารางราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 11 เม.ย. 2559
311 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพิเศษชั้น 5 อาคาร 114 เตียง จำนวน ๑ งาน 31 มี.ค. 2559
312 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง 30 มี.ค. 2559
313 ประกาศสอบราคาซื้อยา BUDESONIDE SUSPENSION MDI 200MCG/DOSE IN 200 DOSES จำนวน 3,968 unit 30 มี.ค. 2559
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ (๓๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มี.ค. 2559
315 ประกาศสอบราคายา ALFUZOSIN 10MG SR TAB จำนวน ๑,๓๙๐ กล่อง 16 มี.ค. 2559
316 ประกาศสอบราคาซื้อยา IPRATROPIUM BROMIDE+FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES จำนวน ๔,๖๒๖ ขวด 11 มี.ค. 2559
317 ประกาศสอบราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET จำนวน ๕๓๐ กล่องๆละ ๓๐ เม็ด 11 มี.ค. 2559
318 ประกาศสอบราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALPHA 4,000IU INJECTION จำนวน ๓,๘๕๐ VIAL 25 ก.พ. 2559
319 ประกาศสอบราคาซื้อยา RAMIPRIL 5MG TABLET จำนวน ๓,๔๑๐ กล่อง 25 ก.พ. 2559
320 ประกาศสอบราคาซื้อยา ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET จำนวน ๔๓๐ กล่อง 18 ก.พ. 2559
321 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ เครื่องวัดกำลังแว่นตา จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องวัดความดันลูกตาเคลื่นที่ จำนวน ๑ เครื่อง 18 ก.พ. 2559
322 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ชุดอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2559
323 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2559
324 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงตึกศัลยกรรมหญิงใช้เป็นห้องงานเวชสถิติ จำนวน ๑ งาน จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2559
325 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินข้างอาคาร ๗๒ พรรษา จำนวน ๑ แห่ง จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2559
326 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า-เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ (๓๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2559
327 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2559
328 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 5 ก.พ. 2559
329 ประกาศสอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 12.50MG TABLET จำนวน ๑,๑๕๘ กล่อง 5 ก.พ. 2559
330 ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2559
331 ประกาศสอบราคาซื้อยา ERTAPENAM 1GM INJECTION จำนวน ๑,๒๖๐ VIAL 29 ม.ค. 2559
332 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2559
333 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ 21 ม.ค. 2559
334 ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อยา sodium chloride 0.9% injection 100ml จำนวน ๘๐,๐๘๐ ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2559
335 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 100ML โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2558
336 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sodium Chloride 0.9% Injection 100ML จำนวน ๘๐,๐๘๐ ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2558
337 ประกาศประกวดราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธ.ค. 2558
338 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2558
339 ยกเลิกประกาศประกวดราคายา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2558
340 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-หัวสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ หัว ด้วยวิธีตกลงราคา 1 ธ.ค. 2558
341 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีตกลงราคา 1 ธ.ค. 2558
342 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (๒๒ รายการ) จำนวน ๓๔๒,๕๐๐ Test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2558
343 ประกาศร่างขอบเขตงาน ร่างเประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2558
344 ประกาศประกวดราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2558
345 ประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2558
346 ประกาศสอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE CONTROLLED-RELEASE 4MG TABLET จำนวน ๘๗๐ กล่อง 17 พ.ย. 2558
347 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2558
348 ประกาศสอบราคาซื้อยา HAEMODIALYSIS-B SOLUTION (Bicarbonate Concentrate) จำนวน ๑๔,๗๑๐ แกลลอน 12 พ.ย. 2558
349 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2558
350 ประกาศประกวดราคาซื้อยา MANIDIPINE 20MG TAB จำนวน ๗๑๘ กล่องๆละ ๑๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2558
351 ประกาศประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION จำนวน ๔,๐๐๐ VIAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2558
352 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION จำนวน ๑,๔๑๐ VIAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2558
353 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ (Syring pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 2 พ.ย. 2558
354 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-หัวสลายอัลตร้าซาวด์สลายต้อกระจก จำนวน ๓ ชุด 27 ต.ค. 2558
355 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 2558
356 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา MANIDIPINE 20MG TAB โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2558
357 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ต.ค. 2558
358 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-หัวสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic hand piece) จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีตกลงราคา 8 ต.ค. 2558
359 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม-เข็มขยายคลองรากฟัน 5 ต.ค. 2558
360 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2558
361 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2558
362 ประกาสสอบราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PREFILLED SYRINGE จำนวน ๙๐๐ กล่องๆละ ๑ SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 2558
363 ประกาศประกวดราคาซื้อยา CIPROFLOXACIN LACTATE 400MG/200ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2558
364 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม-ด้ามกรอฟันชนิดความเร็วสูง (Hand-piece Airotor) 25 ก.ย. 2558
365 ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) จำนวน ๑๕ ชุด 24 ก.ย. 2558
366 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2558
367 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PREFILLED SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2558
368 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา-CIPROFLOXACIN LACTATE 400MG/200ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ย. 2558
369 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Sterilizer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ย. 2558
370 ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2558
371 ประกาศร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ (Syring pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 2558
372 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2558
373 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 2558
374 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML 24 ส.ค. 2558
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา LINGLIPTIN 5MG TABLET โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ส.ค. 2558
376 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ส.ค. 2558
377 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดที่ใช้งานแล้ว 28 ก.ค. 2558
378 ประกาศประกวดราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2558
379 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET 10 ก.ค. 2558
380 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 3 ก.ค. 2558
381 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา Haemodialysis-A จำนวน 3 รายการ 30 มิ.ย. 2558
382 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 24 มิ.ย. 2558
383 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 23 มิ.ย. 2558
384 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ หัวจ่าย 12 มิ.ย. 2558
385 ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำระบบน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ หัวจ่าย จำนวน ๑ แห่ง 4 มิ.ย. 2558
386 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 28 พ.ค. 2558
387 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถยนต์ตู้ 28 พ.ค. 2558
388 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line 19 พ.ค. 2558
389 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-ยา CEFTRIAXONE 1GM INJECTION 11 พ.ค. 2558
390 ประกาศสอบราคาซื้อยา-GEMFIBROZIL 600MG TABLET 8 พ.ค. 2558
391 ประกาศสอบราคาซื้อยา-CEFTAZIDIME 1GM INJECTION 7 พ.ค. 2558
392 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด Column agglutination technique 28 เม.ย. 2558
393 ประกาศสอบราคาซื้อยา BRIMONIDINE TARTRATE 0.15% EYE DROP 5ML 27 เม.ย. 2558
394 ประกาศสอบราคาซื้อยา DIDANOSINE 250MG CAPSULE 22 เม.ย. 2558
395 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ไฮเอ็น 22 เม.ย. 2558
396 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม-วัสดุอุดฟัน Composite 16 เม.ย. 2558
397 ประกาศสอบราคาซื้อยา SEVOFLURANE INHALATION LIQUID 250ML 7 เม.ย. 2558
398 ประกาศสอบราคาซื้อยา IOHEXOL 300MG/ML IN 50ML INJECTION 7 เม.ย. 2558
399 ประกาศสอบราคาซื้อยา-Purified Vero Rabies Vaccine 0.5ml Injection 3 เม.ย. 2558
400 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 เม.ย. 2558
401 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๑๔ อาคาร (กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 25-30 มีนาคม 2558) 25 มี.ค. 2558
402 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง 25 มี.ค. 2558
403 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ เครื่อง 18 มี.ค. 2558
404 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร 10 มี.ค. 2558
405 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 10 มี.ค. 2558
406 ประกาศสอบราคาซื้อ-วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ 5 มี.ค. 2558
407 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด Column agglutination technique 3 มี.ค. 2558
408 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร 3 มี.ค. 2558
409 ประกาศสอบราคาซื้อยา HYPROMELLOSE (WITH PRESERVATIVE) EYE DROP 10ML 26 ก.พ. 2558
410 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (Complete Blood cell Count,CBC) 25 ก.พ. 2558
411 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drill) 16 ก.พ. 2558
412 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องวัดความดันดิจิตอล (BP Digital) 13 ก.พ. 2558
413 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร 11 ก.พ. 2558
414 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 10 ก.พ. 2558
415 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-ยา CARVEDILOL 12.50MG TAB 9 ก.พ. 2558
416 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ๒. เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 5 ก.พ. 2558
417 ประกาศสอบราคาซื้อยา-ALFUZOSIN 10MG SR TAB 4 ก.พ. 2558
418 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี 30 ม.ค. 2558
419 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ- ยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE 29 ม.ค. 2558
420 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN 20% INJECTION 50ML 26 ม.ค. 2558
421 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องนับเม็ดยา 23 ม.ค. 2558
422 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ Insulin mix 70/30 penfill 100iu/ml x 3 ml Inj และ Insulin NPH penfill 100iu/ml x 3ml Inj 22 ม.ค. 2558
423 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซในเลือด 16 ม.ค. 2558
424 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด (PT,aPTT) 16 ม.ค. 2558
425 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ (Fetal monitor) ๒. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ 15 ม.ค. 2558
426 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 29 ธ.ค. 2557
427 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๒ รายการ 17 ธ.ค. 2557
428 ประกาศอสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ- ยา ERTAPENAM 1GM INJECTION 16 ธ.ค. 2557
429 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง 11 ธ.ค. 2557
430 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๐ หลัง 11 ธ.ค. 2557
431 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด Spirometer 4 ธ.ค. 2557
432 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง (กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒-๘ ธันวาคม 2 ธ.ค. 2557
433 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ - MANIDIPINE 20MG TAB 28 พ.ย. 2557
434 ประกาศสอบราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALPHA 4,000IU INJECTION 27 พ.ย. 2557
435 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารพักพยาบาล ๓๒ ยูนิต จำนวน ๑ แห่ง (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 21 พ.ย. 2557
436 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ขวดเพาะเชื้อในเลือด จำนวน ๒ รายการ 20 พ.ย. 2557
437 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ย. 2557
438 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ชั้น) เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง 10 พ.ย. 2557
439 ร่่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสรา้งต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง (กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๓ พฤ 10 พ.ย. 2557
440 ราคากลางตามประกาศ ปปช. การก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสรา้งต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑๒ หลัง 10 พ.ย. 2557
441 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร (ระหว่างอาคารหู คอ จมูกกับอาคาร 144 เตียง) 6 พ.ย. 2557
442 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง 28 ต.ค. 2557
443 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง 15 ต.ค. 2557
444 ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง 9 ต.ค. 2557
445 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์ 9 ต.ค. 2557
446 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 6 ต.ค. 2557
447 ประกาศสอบราคาซื้อ-ยา dextrose 5% and sodium chloride 0.45% INJ 1000ML 1 ต.ค. 2557
448 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 ก.ย. 2557
449 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 2 ก.ย. 2557
450 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 20 ส.ค. 2557
451 ประกาศสอบราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION 20 ส.ค. 2557
452 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ (๒๒ รายการ) 13 ส.ค. 2557
453 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (Ambulance with respirator & Defibrillator) 30 ก.ค. 2557
454 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้เย็นสำหรับงานด้านเวชภัณฑ์ (Medical Pharmaceutical Refrigerator) 30 ก.ค. 2557
455 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๑๘ รายการ 28 ก.ค. 2557
456 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ (๒๒ รายการ) 25 ก.ค. 2557
457 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู จำนวน ๒ รายการ 23 ก.ค. 2557
458 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกและช่องคอด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด 22 ก.ค. 2557
459 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิค จำนวน ๑๘ รายการ (๓๙,๕๐๐ ชุดตรวจ) 17 ก.ค. 2557
460 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ-RISEDRONATE SODIUM 35MG TABLET 9 ก.ค. 2557
461 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-ยา CIPROFLOXACIN LACTATE 400MG/200ML INJECTION 30 มิ.ย. 2557
462 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 25 มิ.ย. 2557
463 ประกาศสอบราคาซื้อยา ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET 25 มิ.ย. 2557
464 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต ชนิด Triple blood bag 24 มิ.ย. 2557
465 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องฟอกไต 24 มิ.ย. 2557
466 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด 17 มิ.ย. 2557
467 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) 11 มิ.ย. 2557
468 ประกาศสอบราคาซื้อ-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 10 มิ.ย. 2557
469 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ จำนวน ๓ แห่ง 30 พ.ค. 2557
470 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 20MG 1.1ML PRE-FILLED SYRINGE 27 พ.ค. 2557
471 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน 26 พ.ค. 2557
472 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และทำโรงจอดรถข้างแฟลตพยาบาล 1 และ 2 26 พ.ค. 2557
473 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1000ML 26 พ.ค. 2557
474 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ 15 พ.ค. 2557
475 ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กฯ 15 พ.ค. 2557
476 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมบริการงานคลังพัสดุ 7 พ.ค. 2557
477 ประกาศสอบราคาซื้อยา Haemodialysis-A solution จำนวน ๓ รายการ 7 พ.ค. 2557
478 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ จำนวน ๓ แห่ง 21 เม.ย. 2557
479 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม 17 เม.ย. 2557
480 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า และเครื่องปั่น Amalgam 30 พ.ย. 542
481 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1. Insulin mix 70/30 penfill 100iu/ml x3 ml inj (70% Isophane insulin+30% Soluble insulin) 2.Insulin NPH penfill 100iu/ml x 3 ml Inj (Isophane insulin) 30 พ.ย. 542
482 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pesicular screw ชนิดพิเศษ 30 พ.ย. 542
483 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 30 พ.ย. 542