จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ ชื่อ วันที่ประกาศ download
1 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2563
2 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 2563
3 ประกวดราคาจ้างทำระบบ DR site server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2563
4 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำระบบ DR site server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ส.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1 ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ส.ค. 2563
6 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ส.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2563
8 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง (Colono scope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 2563
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และดมยาสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2563
11 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบการจี้ตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2563
12 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมเครื่องวัดความดันลูกตา (Slit lamp biomicroscope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2563
13 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัด (Colono Scope) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 2563
14 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 2563
15 ประกาศประกวดราคาซื้อ ALFACALCIDOL 0.25MCG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 2563
16 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และดมยาสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิ.ย. 2563
17 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ Alfacacidal 0.25mcc capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2563
18 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2563
19 ประกาศประกวดราคาซื้อ ATORVASTATIN CALCIUM 80 MG TABLET (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2563
20 ประกาศประกวดราคาซื้อ DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 2563
21 ประกาศประกวดราคาซื้อ SALMETEROL + FLUTICASONE 25/125 MCG MDI 120 DOSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 2563
22 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 2563
23 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2563
24 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2563
25 ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งเคาน์เตอร์และตู้ไม้ สำหรับใช้ในอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน 8 พ.ค. 2563
26 ประกาศประกวดราคาซื้อ MANIDIPINE 20MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 2563
27 ประกาศประกวดราคาซื้อ LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2563
28 ประกาศประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1 ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2563
29 ประกาศประกวดราคาซื้อ MANIDIPINE 20MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เม.ย. 2563
30 ประกาศปประกวดราคาจ้างติดตั้งเคาน์เตอร์ และตู้ไม้ สำหรับใช้งานในอาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เม.ย. 2563
31 ประกาศประกวดราคาซื้อ CARVIDILOL 12.5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เม.ย. 2563
32 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็น กรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) 10 เม.ย. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOETIN ALPHA 4,000 IU INJECTION 2 เม.ย. 2563
34 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็น กรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Bloos Gas) 30 มี.ค. 2563
35 ประกาศประกวดราคาซื้อ INSULIN MIX 70/30 PENFILL 100IU/ML X 3ML INJECTION (70% ISOPHANE INSULIN + 30% SOLUBLE INJECTION) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 30 มี.ค. 2563
38 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2563
39 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์รวมศูนย์ 11 มี.ค. 2563
41 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1 ML INJECTION 10 มี.ค. 2563
42 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 2563
43 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มี.ค. 2563
44 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มี.ค. 2563
45 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ถุงเก็บเลือด จำนวน 4 รายการ 26 ก.พ. 2563
47 ประกาศประกวดราคาซื้อยา RINGERS ACTATE 1000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.พ. 2563
48 ประกาศประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1 ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.พ. 2563
49 ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2563
50 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2563
51 คำสั่งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลเชียงคำ 31 ม.ค. 2563
52 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563 28 ม.ค. 2563
53 รายการครุภัณฑ์ขายทอดตลาด 28 ม.ค. 2563
54 ประกาศประกวดราคาซื้อ ATORVASTATIN CALCIUM 80 MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2563
55 ประกาศประกวดราคาซื้อ DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% INJECTION 1,000 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2563
56 คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซด์ 27 ม.ค. 2563
57 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2563
58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2563
59 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2563
60 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ถุงเก็บเลือด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2563
61 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 2563
62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2563
63 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2563
64 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2563
65 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ถุงเก็บเลือด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2563
66 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2563
67 ประกาศประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN ERYTROPOETIN ALPHA 4,000IU INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2563
68 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ม.ค. 2563
69 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ขวดเพาะเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ม.ค. 2563
70 ประกาศประกวดราคาซื้อ TAMSULOSIN HCL 0.4MG SR TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2563
71 ประกาศประกวดราคาซื้อ 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 100ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2563
72 ประกาศราคากลาง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 7 ม.ค. 2563
73 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ม.ค. 2563
74 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 27 ธ.ค. 2562
75 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 27 ธ.ค. 2562
76 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2562
77 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2562
78 การเผยแพร่ราคากลาง - ขวดเพาะเชื้อ จำนวน 2 รายการ 12 ธ.ค. 2562
79 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 9 ธ.ค. 2562
80 แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ธ.ค. 2562
81 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้าง 9 ธ.ค. 2562
82 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2562
83 รายการครุภัณฑ์ส่งคืน ประจำปี 2562 25 พ.ย. 2562
84 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย. 2562
85 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 21 ต.ค. 2562
86 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ต.ค. 2562
87 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 19 รายดาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2562
88 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 9 รายดาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2562
89 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ERTAPENAM 1GM INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ต.ค. 2562
90 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ต.ค. 2562
91 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2562
92 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2562
93 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2562
94 ประกาศประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOETIN BATA 5000 IU INJECTION จำนวน 1164 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2562
95 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2562
96 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เสนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 2562
97 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) 19 ส.ค. 2562
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2562
99 ประกาศประกวดราคาซื้อยา THREE-IN-ONE PARENTERAL NUTRITION STERILE SOLUTION 1,448ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
100 ประกวดราคาซื้อยา IPRATROPIUM BOMIDE + FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
101 ประกาศประกวดราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
102 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 10MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
103 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด (Column Agglutination Technique) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
104 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2562
105 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2562
106 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ค. 2562
107 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 2562
108 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562
109 ประกาศประกวดราคาซื้อ 0.9% SODIUM CHLORIDE FOR IRRIGATION 1,000ML จำนวน 21,144 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2562
110 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักาษโพรงจมูกและกล่องเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2562
111 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2562
112 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2562
113 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2562
114 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2562
115 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า 23 พ.ค. 2562
116 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง 23 พ.ค. 2562
117 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๒ รายการ 17 พ.ค. 2562
118 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2562
119 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - หลอดเก็บเลือด Tube จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 2562
120 ประกาศประกวดราคาซื้อ MANIDIPINE 20MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค. 2562
121 ประกาศแผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3CD4CD45 2 พ.ค. 2562
122 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2562
123 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SALMETEROL + FLUTICASONE 25/2560 MCG EVOHALER 120 DOSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2562
124 ประกาศประกวดราคาซื้อยา 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 1,000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2562
125 ประกาศประกวดราคาซื้อยา HYDRALAZINE 25MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2562
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เม.ย. 2562
127 ประกาศขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด 3 เม.ย. 2562
128 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2562
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2562
130 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปของหน่วยปฐมภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มี.ค. 2562
131 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2) 20 มี.ค. 2562
132 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 18 มี.ค. 2562
133 ประกาศประกวดราคาซื้อ INSULIN MIX 70/30 PENFILL 100IU/ML INJECTION (70% ISOPHANE INSULIN + 30%SOLUBLE INSULIN) 6 มี.ค. 2562
134 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง 26 ก.พ. 2562
135 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2562
136 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562
137 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2562
138 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2562
139 ประกาศประกวดราคาซื้อ ENOXAPARIN SODIUM 40MG/0.4ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.พ. 2562
140 ประกาศประกวดราคาซื้อ CARVEDILOL 12.5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.พ. 2562
141 ประกาศประกวดราคาซื้อ ALFACALCIDOL 0.25MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2562
142 ประกาศประกวดราคาซื้อ LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2562
143 ประกาศประกวดราคาซื้อ MANIDIPINE 20MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2562
144 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2562
145 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2562
146 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.พ. 2562
147 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2562
148 ประกาศตารางราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2562
149 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2562
150 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 9 ม.ค. 2562
151 ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมกล้องสำหรับผ่าตัดต่านกล้องชนิด HD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2562
152 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2562
153 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ม.ค. 2562
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) 28 ธ.ค. 2561
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2561
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2561
157 ประกาศร่างประกวดราคาซ่อมแซมกล้องสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องชนิด HD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2561
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 2561
159 ประกาศตารางราคากลางซ่อมแซมกล้องสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องชนิด HD 24 ธ.ค. 2561
160 ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ - กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง 19 ธ.ค. 2561
161 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2561
162 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2561
163 ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2561
164 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 พ.ย. 2561
165 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย. 2561
166 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ - ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2561
167 ประกาศตารางราคากลาง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 12 พ.ย. 2561
168 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2561
169 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ถุงเก็บเลือด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 2561
170 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ขวดเพาะเชื้อ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ต.ค. 2561
171 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ต.ค. 2561
172 ประกาศประกวดราคาซื้อ 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 100ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2561
173 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้ามสลายต้อกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2561
174 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2561
175 ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2561
176 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2561
177 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2561
178 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2561
179 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา 0.9 SODIUM CHLORIDE INJECTION 1,000 ML 6 ส.ค. 2561
180 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1 ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ส.ค. 2561
181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา 1 ส.ค. 2561
182 ประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoetin Beta 5000 IU Injection 31 ก.ค. 2561
183 ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin Calcium 80 MG Tablet ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ก.ค. 2561
184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางทันตกรรม ชนิด Oilless 25 ก.ค. 2561
185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การพทย์เครื่องผสมน้ำยาอบฆ่าเชื้อตัวกรอง 23 ก.ค. 2561
186 ประกาศเผยแพร่ราคากลางกลางเตียงผ่าตัดตา จำนวน 1 หลัง 17 ก.ค. 2561
187 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง(HbA1C) 16 ก.ค. 2561
188 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องช่วยฟัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
189 ประกาศประกวดราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2561
190 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) 5 ก.ค. 2561
191 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางทันตกรรม ชนิด Oilless (เครื่องปั๊มลม Central air) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2561
192 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องช่วยฟัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค. 2561
193 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoetin Alpha 4,000IU Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2561
194 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย. 2561
195 ประกาศขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561 30 พ.ค. 2561
196 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2561
197 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2561
198 ประกาศประกวดราคาซื้อ IPRATROPIUM BROMIDE + FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ค. 2561
199 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (22 รายการ) จำนวน 445,500 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2561
200 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - น้ำยา Haemodialysis-A และ Haemodialysis-B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2561
201 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2561
202 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ALFUSOSIN HYDRO CHLORIDE 10 MG SR TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2561
203 ประกาศประกวดราคาซื้อยา INSULIN MIX 70/30 PENFILL 100IU/ML X3 INJECTION (70% ISOPHANE INSULIN + 30% SOLUBLE INSULIN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2561
204 ประกาศประกวดราคาซื้อยา BIPHASIC INSULIN ASPART 70/30 PENFILL (70% INSULIN ASPART PROTAMINE + 30% INSULIN ASPART) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2561
205 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood tubing Line จำนวน 14,400 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
206 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด (Column Agglutination Technique) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
207 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ - Blood tubing Line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2561
208 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 เม.ย. 2561
209 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ - ตัวกรองไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2561
210 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - ตัวกรองไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561
211 ประกาศตารางราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญยาณภาพเอกซเรย์ 21 มี.ค. 2561
212 ประกาศตารางราคากลางซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2561
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2561
214 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2561
215 ประกาศประกวดราคาซื้อ HYDRALAZINE 25MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2561
216 ประกาศประกวดราคาซื้อยา 0.9% SODIUM CHLORIDE FOR IRRIGATION 1,000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
217 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
218 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
219 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2561
220 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ - หมึกพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
221 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
222 ประกวดราคาซื้อถุงเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
223 ประกาศประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อในเลือดจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
224 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Enoxaparin sodium 60mg/0.6ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2561
225 ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า ชนิด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2561
226 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ + เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2561
227 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2561
228 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2561
229 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ฯ และ เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2561
230 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและวัดความดันโลหิต และ เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2561
231 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2561
232 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2561
233 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ EST + HOLTER ด้วยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2561
234 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า ชนิด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
235 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
236 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
237 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
238 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ERTAPENAM 1 GM INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2561
239 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ม.ค. 2561
240 ประกาศประกวดราคาซื้อยา CARVEDILOL 12.50MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2561
241 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกัน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2561
242 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2560
243 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
244 ประกาศประกวดราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
245 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฯ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
246 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2560
247 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องปั่นแยกส่วนโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค. 2560
248 ประกาศประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500mg+CILASTATIN 500MG INJECTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2560
249 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Salmeterol + Fluticasone 25/250 MCG EVOHALER 120 DOSES 6 ธ.ค. 2560
250 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๘ รายการ 4 ธ.ค. 2560
251 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560
252 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2560
253 ประกาศตารางราคากลางเครื่องชังน้ำหนักแบบนอน + เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2560
254 ประกาศตารางราคากลางเครื่องวัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2560
255 ประกาศตารางราคากลาง ชุดผ่าตัด TURP Bipolar set 28 พ.ย. 2560
256 ประกาศตารางราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 8 รายการ 28 พ.ย. 2560
257 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานสำหรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ 27 พ.ย. 2560
258 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 8 รายการ 23 พ.ย. 2560
259 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ย. 2560
260 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 10 พ.ย. 2560
261 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องปั่นแยกส่วนโลหิต ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย. 2560
262 ตารางราคากลางจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2560
263 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2560
264 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 ต.ค. 2560
265 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการและฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2560
266 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ (ตาราง ปปช.) 10 ต.ค. 2560
267 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ 10 ต.ค. 2560
268 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2 ต.ค. 2560
269 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม 29 ก.ย. 2560
270 ประกาศตารางราคากลางคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC 29 ก.ย. 2560
271 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคจ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการและฐานข้อมูลผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2560
272 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและห้องประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 2560
273 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกาย 23 ส.ค. 2560
274 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2560
275 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารร้านค้าสวัสดิการ 22 ส.ค. 2560
276 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาทำทางลาดหลังห้องตา 22 ส.ค. 2560
277 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 22 ส.ค. 2560
278 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2560
279 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 21 ส.ค. 2560
280 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 18 ส.ค. 2560
281 ประกาศตารางราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 17 ส.ค. 2560
282 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๓๘ หน่วยงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2560
283 ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาซื้อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2560
284 ประกาศสอบราคาซื้อยา DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% INJECTION 1000ML จำนวน ๑๖,๔๘๕ ถุงๆละ 1,000 มิลลิลิตร 9 ส.ค. 2560
285 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรอืกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 8 ส.ค. 2560
286 ประกาศสอบราคาซื้อ BRIMONIDINE TARTRATE 0.15% EYE DROP 5ML 27 ก.ค. 2560
287 ประกาศสอบราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALPHA 5,000IU INJECTION 27 ก.ค. 2560
288 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 26 ก.ค. 2560
289 ประกาศตารางราคากลางและแบบแปลน การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง โดยวิธีตกลงราคา 24 ก.ค. 2560
290 ประกาศตารางราคากลาง - ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 21 ก.ค. 2560
291 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 2560
292 ประกาศสอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE จำนวน 485 กล่องๆละ 30 แคปซูล 11 ก.ค. 2560
293 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ค. 2560
294 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวััสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็น กรด ด่าง ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) จำนวน ๑๕ ชุด 28 มิ.ย. 2560
295 ประกาศตารางราคากลาง - ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 26 มิ.ย. 2560
296 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 100ML จำนวน 72,742 ถุง 20 มิ.ย. 2560
297 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 12 มิ.ย. 2560
298 ประกาศสอบราคาซื้อยา PURIFIED VERO RABIES VACCINE 29 พ.ค. 2560
299 ประกาศสอบราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALPHA 4,000IU INJECTION จำนวน 4,775 VIAL 29 พ.ค. 2560
300 ประกาศประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2560
301 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาใบบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เม.ย. 2560
302 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250 MCG EVOHALER 120 DOSES MDI จำนวน ๑,๑๗๕ ขวด 26 เม.ย. 2560
303 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้ปลอดเชื้อ ชนิด Biological Safety Cabinet Class II จำนวน ๑ เครื่อง 25 เม.ย. 2560
304 ประกาศสอบราคาซื้อยา ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET จำนวน 660 กล่องๆละ 30 เม็ด 18 เม.ย. 2560
305 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN 20% INJECTION 50 ML จำนวน 1,144 VIAL 10 เม.ย. 2560
306 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องมือเจาะ ตัด กระดูกขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2560
307 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 30 มี.ค. 2560
308 ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา 29 มี.ค. 2560
309 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องมือเจาะ ตัด กระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2560 29 มี.ค. 2560
310 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน 27 มี.ค. 2560
311 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 14 มี.ค. 2560
312 ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ - เสื้อกาวน์น้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา 8 มี.ค. 2560
313 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALFUZOSIN 10MG SR TAB จำนวน ๑,๘๓๕ กล่องๆละ ๓๐ เม็ด 6 มี.ค. 2560
314 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มี.ค. 2560
315 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดที่ใช้งานแล้ว 22 ก.พ. 2560
316 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์-น้ำยา HAEMODIALYSIS-B SOLUTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2560
317 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2560
318 ประกาศสอบราคาซื้อยา CARVIDILOL 12.50MG TABLET จำนวน ๑,๗๐๐ กล่องๆละ ๑๐๐ เม็ด 25 ม.ค. 2560
319 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ๒๒ รายการ จำนวน ๔๑๓,๙๐๐ Test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2560
320 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด Column agglutination technique จำนวน 50,000 ชุดตรวจ 19 ม.ค. 2560
321 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ๒๒ รายการ 12 ม.ค. 2560
322 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้า 9 ม.ค. 2560
323 ประกาศสอบราคาซื้อยา Methyldopa 250MG Tablet และ Gemfibrozil 600MG Tablet 4 ม.ค. 2560
324 ประกาศประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2559
325 ประกาศสอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE CONTROLLED-RELEASE 4MG TABLET จำนวน ๙๐๕ กล่อง 29 ธ.ค. 2559
326 ประกาศสอบราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET 26 ธ.ค. 2559
327 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์-แผ่นโลหะดามกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2559
328 ประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PRE-FILLED SYRINGE จำนวน ๑,๒๙๔ Syringe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2559
329 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธ.ค. 2559
330 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PRE-FILLED SYRINGE โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธ.ค. 2559
331 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์-แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน ๑๕ รายการ 6 ธ.ค. 2559
332 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ 28 พ.ย. 2559
333 ประกาศสอบราคาซื้อยา CIPROFLOXACIN LACTATE 400MG/200ML INJECTION จำนวน ๔,๓๑๐ VIAL 21 พ.ย. 2559
334 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องปั่นฮีมาโตคริท จำนวน ๑๗ เครื่อง 21 พ.ย. 2559
335 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-ตัวกรองไตเทียม จำนวน ๒ รายการ 21 พ.ย. 2559
336 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 17 พ.ย. 2559
337 ประกาศสอบราคายา ERTAPENAM 1GM INJECTION 9 พ.ย. 2559
338 ประกาศตารางราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 25 ต.ค. 2559
339 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตัดไถผิวหนังด้วยไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา 25 ต.ค. 2559
340 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2559
341 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา 14 ต.ค. 2559
342 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าอาคาร ๑๑๑ ปี จากหม้อแปลง ๑,๐๐๐ KVA มายังอาคาร ๑๑๑ ปี 5 ต.ค. 2559
343 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ-Haemodialysis-A solution จำนวน ๓ รายการ 22 ก.ย. 2559
344 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม เบอร์ ๖.๕ และ เบอร์ ๗ 19 ก.ย. 2559
345 ประกาศตารางราคากลางวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ สายดับเพลิง จำนวน ๑๘ เส้น และ ตู้เก็บสายดับเพลิง จำนวน ๑๓ ตู้ 19 ก.ย. 2559
346 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML จำนวน ๖๓,๖๒๒ ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ย. 2559
347 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท 16 ก.ย. 2559
348 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ จำนวน ๕ รายการ 14 ก.ย. 2559
349 ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร โดยวิธีตกลงราคา 9 ก.ย. 2559
350 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML จำนวน 63,622 ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2559
351 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ 6 ก.ย. 2559
352 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bipolar Cemented) 6 ก.ย. 2559
353 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1.Purified vero rabies vaccine 2.Cefoperazone sodium 500mg+Sulbactam sodium 500mg Injection 2 ก.ย. 2559
354 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพิเศษชั้น 5 อาคาร 114 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2559
355 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (๑๑ รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2559
356 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู จำนวน ๒ รายการ (๕๐ เครื่อง) 5 ส.ค. 2559
357 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล โดยวิธีตกลงราคา 4 ส.ค. 2559
358 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 จำนวน ๕,๐๐๐ Test 29 ก.ค. 2559
359 ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง-จ้างเหมาปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคาร จำนวน ๑ งาน 28 ก.ค. 2559
360 ประกาศสอบราคาซื้อยา DIDANOSINE 250MG CAPSULE จำนวน 180 กล่องๆละ 30 แคปซูล 28 ก.ค. 2559
361 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 26 ก.ค. 2559
362 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง 22 ก.ค. 2559
363 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล โดยวิธีตกลงราคา 22 ก.ค. 2559
364 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1. Ceftazidime 1gm Injection 2. Ceftriaxone 1gm Injection 13 ก.ค. 2559
365 ประกาศสอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1.Hypromellose (with preservative) eye drop 10ml 2.Timolol eye drop 0.5% 5ml 8 ก.ค. 2559
366 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องส่องท่อไต โดยวิธีตกลงราคา 8 ก.ค. 2559
367 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (Complete Blood cell Count , CBC) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุดตรวจ 4 ก.ค. 2559
368 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 จำนวน ๕,๐๐๐ Test 4 ก.ค. 2559
369 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท 1 ก.ค. 2559
370 ประกาศสอบราคาซื้อยา BRIMONIDINE TARTRATE 0.15% EYE DROP 5ML จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด 29 มิ.ย. 2559
371 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN 20% INJECTION 50 ML จำนวน ๘๐๐ VIAL 29 มิ.ย. 2559
372 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN 20% INJECTION 50 ML จำนวน ๘๐๐ VIAL 29 มิ.ย. 2559
373 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง 27 มิ.ย. 2559
374 ประกาศสอบราคายา salmeterol+fluticasone 25/250 MCG Evohaler 120 Dosesmdi จำนวน 1,200 UNIT 21 มิ.ย. 2559
375 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (8 รายการ) จำนวน 30,200 Test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 2559
376 ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องส่องไต โดยวิธีตกลงราคา 14 มิ.ย. 2559
377 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2559
378 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ขวดเพาะเชื้อ จำนวน ๒ รายการ 8 มิ.ย. 2559
379 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT,aPTT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2559
380 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2559
381 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 18 เครื่อง 2 มิ.ย. 2559
382 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องละลายพลาสม่า จำนวน ๑ เครื่อง 2 มิ.ย. 2559
383 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (๘ รายการ) ครั้งที่ ๒ 1 มิ.ย. 2559
384 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงคลอดไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา 31 พ.ค. 2559
385 ประกาศสอบราคาซื้อยา RISEDRONATE SODIUM 150MG TABLET 30 พ.ค. 2559
386 ประกาศสอบราคาซื้อยา DIDANOSINE 250MG CAPSULE จำนวน 180 กล่องๆละ 30 แคปซูล 27 พ.ค. 2559
387 ประกาศสอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE จำนวน 460 กล่องๆละ 30 แคปซูล 26 พ.ค. 2559
388 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT,aPTT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2559
389 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสีความร้อน (Radiant warmer) จำนวน ๒ เครื่อง 24 พ.ค. 2559
390 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 2559
391 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เลนส์ตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 17 พ.ค. 2559
392 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2559
393 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 11 พ.ค. 2559
394 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นพร้อมระบบวีดิทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ค. 2559
395 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ค. 2559
396 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 2559
397 ประกาศสอบราคาซื้อยา LOSARTAN POTASSIUM 100MG TABLET จำนวน 1,250 กล่องๆละ 300 เม็ด 4 พ.ค. 2559
398 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 3 พ.ค. 2559
399 ประกาศสอบราคาซื้อยา DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% INJECTION 1000ML จำนวน 19,079 ถุง 3 พ.ค. 2559
400 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซในเลือดอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) 28 เม.ย. 2559
401 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ 27 เม.ย. 2559
402 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ถุงเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น จำนวน ๑๒๐ ชุด 22 เม.ย. 2559
403 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 100ML จำนวน ๘๐,๑๒๗ ถุง 21 เม.ย. 2559
404 ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ ในเลือดอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กำหนดวิจารณ์ 19 - 21 เม.ย. 59) 19 เม.ย. 2559
405 ประกาศตารางราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 11 เม.ย. 2559
406 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพิเศษชั้น 5 อาคาร 114 เตียง จำนวน ๑ งาน 31 มี.ค. 2559
407 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง 30 มี.ค. 2559
408 ประกาศสอบราคาซื้อยา BUDESONIDE SUSPENSION MDI 200MCG/DOSE IN 200 DOSES จำนวน 3,968 unit 30 มี.ค. 2559
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ (๓๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มี.ค. 2559
410 ประกาศสอบราคายา ALFUZOSIN 10MG SR TAB จำนวน ๑,๓๙๐ กล่อง 16 มี.ค. 2559
411 ประกาศสอบราคาซื้อยา IPRATROPIUM BROMIDE+FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES จำนวน ๔,๖๒๖ ขวด 11 มี.ค. 2559
412 ประกาศสอบราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET จำนวน ๕๓๐ กล่องๆละ ๓๐ เม็ด 11 มี.ค. 2559
413 ประกาศสอบราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALPHA 4,000IU INJECTION จำนวน ๓,๘๕๐ VIAL 25 ก.พ. 2559
414 ประกาศสอบราคาซื้อยา RAMIPRIL 5MG TABLET จำนวน ๓,๔๑๐ กล่อง 25 ก.พ. 2559
415 ประกาศสอบราคาซื้อยา ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET จำนวน ๔๓๐ กล่อง 18 ก.พ. 2559
416 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ เครื่องวัดกำลังแว่นตา จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องวัดความดันลูกตาเคลื่นที่ จำนวน ๑ เครื่อง 18 ก.พ. 2559
417 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ชุดอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2559
418 ประกาศตารางราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2559
419 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงตึกศัลยกรรมหญิงใช้เป็นห้องงานเวชสถิติ จำนวน ๑ งาน จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2559
420 ประกาศตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินข้างอาคาร ๗๒ พรรษา จำนวน ๑ แห่ง จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2559
421 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า-เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ (๓๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 2559
422 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2559
423 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 5 ก.พ. 2559
424 ประกาศสอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 12.50MG TABLET จำนวน ๑,๑๕๘ กล่อง 5 ก.พ. 2559
425 ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2559
426 ประกาศสอบราคาซื้อยา ERTAPENAM 1GM INJECTION จำนวน ๑,๒๖๐ VIAL 29 ม.ค. 2559
427 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2559
428 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ 21 ม.ค. 2559
429 ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อยา sodium chloride 0.9% injection 100ml จำนวน ๘๐,๐๘๐ ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2559
430 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 100ML โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2558
431 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sodium Chloride 0.9% Injection 100ML จำนวน ๘๐,๐๘๐ ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2558
432 ประกาศประกวดราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธ.ค. 2558
433 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2558
434 ยกเลิกประกาศประกวดราคายา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2558
435 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-หัวสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ หัว ด้วยวิธีตกลงราคา 1 ธ.ค. 2558
436 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีตกลงราคา 1 ธ.ค. 2558
437 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (๒๒ รายการ) จำนวน ๓๔๒,๕๐๐ Test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2558
438 ประกาศร่างขอบเขตงาน ร่างเประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2558
439 ประกาศประกวดราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2558
440 ประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2558
441 ประกาศสอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE CONTROLLED-RELEASE 4MG TABLET จำนวน ๘๗๐ กล่อง 17 พ.ย. 2558
442 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2558
443 ประกาศสอบราคาซื้อยา HAEMODIALYSIS-B SOLUTION (Bicarbonate Concentrate) จำนวน ๑๔,๗๑๐ แกลลอน 12 พ.ย. 2558
444 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2558
445 ประกาศประกวดราคาซื้อยา MANIDIPINE 20MG TAB จำนวน ๗๑๘ กล่องๆละ ๑๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2558
446 ประกาศประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION จำนวน ๔,๐๐๐ VIAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2558
447 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION จำนวน ๑,๔๑๐ VIAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2558
448 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ (Syring pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 2 พ.ย. 2558
449 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-หัวสลายอัลตร้าซาวด์สลายต้อกระจก จำนวน ๓ ชุด 27 ต.ค. 2558
450 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 2558
451 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา MANIDIPINE 20MG TAB โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2558
452 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ต.ค. 2558
453 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-หัวสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic hand piece) จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีตกลงราคา 8 ต.ค. 2558
454 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม-เข็มขยายคลองรากฟัน 5 ต.ค. 2558
455 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2558
456 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2558
457 ประกาสสอบราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PREFILLED SYRINGE จำนวน ๙๐๐ กล่องๆละ ๑ SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 2558
458 ประกาศประกวดราคาซื้อยา CIPROFLOXACIN LACTATE 400MG/200ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2558
459 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม-ด้ามกรอฟันชนิดความเร็วสูง (Hand-piece Airotor) 25 ก.ย. 2558
460 ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) จำนวน ๑๕ ชุด 24 ก.ย. 2558
461 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2558
462 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PREFILLED SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2558
463 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา-CIPROFLOXACIN LACTATE 400MG/200ML INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ย. 2558
464 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Sterilizer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ย. 2558
465 ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2558
466 ประกาศร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ (Syring pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 2558
467 ประกาศประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2558
468 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 2558
469 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML 24 ส.ค. 2558
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา LINGLIPTIN 5MG TABLET โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ส.ค. 2558
471 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ส.ค. 2558
472 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดที่ใช้งานแล้ว 28 ก.ค. 2558
473 ประกาศประกวดราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2558
474 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา LINAGLIPTIN 5MG TABLET 10 ก.ค. 2558
475 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 3 ก.ค. 2558
476 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา Haemodialysis-A จำนวน 3 รายการ 30 มิ.ย. 2558
477 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 24 มิ.ย. 2558
478 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 23 มิ.ย. 2558
479 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ หัวจ่าย 12 มิ.ย. 2558
480 ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำระบบน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ หัวจ่าย จำนวน ๑ แห่ง 4 มิ.ย. 2558
481 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 28 พ.ค. 2558
482 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถยนต์ตู้ 28 พ.ค. 2558
483 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line 19 พ.ค. 2558
484 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-ยา CEFTRIAXONE 1GM INJECTION 11 พ.ค. 2558
485 ประกาศสอบราคาซื้อยา-GEMFIBROZIL 600MG TABLET 8 พ.ค. 2558
486 ประกาศสอบราคาซื้อยา-CEFTAZIDIME 1GM INJECTION 7 พ.ค. 2558
487 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด Column agglutination technique 28 เม.ย. 2558
488 ประกาศสอบราคาซื้อยา BRIMONIDINE TARTRATE 0.15% EYE DROP 5ML 27 เม.ย. 2558
489 ประกาศสอบราคาซื้อยา DIDANOSINE 250MG CAPSULE 22 เม.ย. 2558
490 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ไฮเอ็น 22 เม.ย. 2558
491 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม-วัสดุอุดฟัน Composite 16 เม.ย. 2558
492 ประกาศสอบราคาซื้อยา SEVOFLURANE INHALATION LIQUID 250ML 7 เม.ย. 2558
493 ประกาศสอบราคาซื้อยา IOHEXOL 300MG/ML IN 50ML INJECTION 7 เม.ย. 2558
494 ประกาศสอบราคาซื้อยา-Purified Vero Rabies Vaccine 0.5ml Injection 3 เม.ย. 2558
495 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 เม.ย. 2558
496 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๑๔ อาคาร (กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 25-30 มีนาคม 2558) 25 มี.ค. 2558
497 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง 25 มี.ค. 2558
498 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ เครื่อง 18 มี.ค. 2558
499 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร 10 มี.ค. 2558
500 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 10 มี.ค. 2558
501 ประกาศสอบราคาซื้อ-วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ 5 มี.ค. 2558
502 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด Column agglutination technique 3 มี.ค. 2558
503 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร 3 มี.ค. 2558
504 ประกาศสอบราคาซื้อยา HYPROMELLOSE (WITH PRESERVATIVE) EYE DROP 10ML 26 ก.พ. 2558
505 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (Complete Blood cell Count,CBC) 25 ก.พ. 2558
506 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drill) 16 ก.พ. 2558
507 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องวัดความดันดิจิตอล (BP Digital) 13 ก.พ. 2558
508 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร 11 ก.พ. 2558
509 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 10 ก.พ. 2558
510 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-ยา CARVEDILOL 12.50MG TAB 9 ก.พ. 2558
511 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ๒. เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 5 ก.พ. 2558
512 ประกาศสอบราคาซื้อยา-ALFUZOSIN 10MG SR TAB 4 ก.พ. 2558
513 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี 30 ม.ค. 2558
514 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ- ยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE 29 ม.ค. 2558
515 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN 20% INJECTION 50ML 26 ม.ค. 2558
516 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องนับเม็ดยา 23 ม.ค. 2558
517 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ Insulin mix 70/30 penfill 100iu/ml x 3 ml Inj และ Insulin NPH penfill 100iu/ml x 3ml Inj 22 ม.ค. 2558
518 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซในเลือด 16 ม.ค. 2558
519 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด (PT,aPTT) 16 ม.ค. 2558
520 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ (Fetal monitor) ๒. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ 15 ม.ค. 2558
521 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 29 ธ.ค. 2557
522 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๒ รายการ 17 ธ.ค. 2557
523 ประกาศอสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ- ยา ERTAPENAM 1GM INJECTION 16 ธ.ค. 2557
524 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง 11 ธ.ค. 2557
525 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๐ หลัง 11 ธ.ค. 2557
526 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด Spirometer 4 ธ.ค. 2557
527 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง (กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒-๘ ธันวาคม 2 ธ.ค. 2557
528 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ - MANIDIPINE 20MG TAB 28 พ.ย. 2557
529 ประกาศสอบราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALPHA 4,000IU INJECTION 27 พ.ย. 2557
530 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารพักพยาบาล ๓๒ ยูนิต จำนวน ๑ แห่ง (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 21 พ.ย. 2557
531 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ขวดเพาะเชื้อในเลือด จำนวน ๒ รายการ 20 พ.ย. 2557
532 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ย. 2557
533 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ชั้น) เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง 10 พ.ย. 2557
534 ร่่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสรา้งต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง (กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๓ พฤ 10 พ.ย. 2557
535 ราคากลางตามประกาศ ปปช. การก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสรา้งต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑๒ หลัง 10 พ.ย. 2557
536 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร (ระหว่างอาคารหู คอ จมูกกับอาคาร 144 เตียง) 6 พ.ย. 2557
537 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง 28 ต.ค. 2557
538 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง 15 ต.ค. 2557
539 ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง 9 ต.ค. 2557
540 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์ 9 ต.ค. 2557
541 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 6 ต.ค. 2557
542 ประกาศสอบราคาซื้อ-ยา dextrose 5% and sodium chloride 0.45% INJ 1000ML 1 ต.ค. 2557
543 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 ก.ย. 2557
544 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 2 ก.ย. 2557
545 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 20 ส.ค. 2557
546 ประกาศสอบราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+CILASTATIN 500MG INJECTION 20 ส.ค. 2557
547 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ (๒๒ รายการ) 13 ส.ค. 2557
548 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (Ambulance with respirator & Defibrillator) 30 ก.ค. 2557
549 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้เย็นสำหรับงานด้านเวชภัณฑ์ (Medical Pharmaceutical Refrigerator) 30 ก.ค. 2557
550 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๑๘ รายการ 28 ก.ค. 2557
551 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ (๒๒ รายการ) 25 ก.ค. 2557
552 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู จำนวน ๒ รายการ 23 ก.ค. 2557
553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกและช่องคอด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด 22 ก.ค. 2557
554 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิค จำนวน ๑๘ รายการ (๓๙,๕๐๐ ชุดตรวจ) 17 ก.ค. 2557
555 ประกาศสอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ-RISEDRONATE SODIUM 35MG TABLET 9 ก.ค. 2557
556 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-ยา CIPROFLOXACIN LACTATE 400MG/200ML INJECTION 30 มิ.ย. 2557
557 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 25 มิ.ย. 2557
558 ประกาศสอบราคาซื้อยา ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET 25 มิ.ย. 2557
559 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต ชนิด Triple blood bag 24 มิ.ย. 2557
560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องฟอกไต 24 มิ.ย. 2557
561 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด 17 มิ.ย. 2557
562 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) 11 มิ.ย. 2557
563 ประกาศสอบราคาซื้อ-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 10 มิ.ย. 2557
564 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ จำนวน ๓ แห่ง 30 พ.ค. 2557
565 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 20MG 1.1ML PRE-FILLED SYRINGE 27 พ.ค. 2557
566 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน 26 พ.ค. 2557
567 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และทำโรงจอดรถข้างแฟลตพยาบาล 1 และ 2 26 พ.ค. 2557
568 ประกาศสอบราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1000ML 26 พ.ค. 2557
569 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ 15 พ.ค. 2557
570 ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กฯ 15 พ.ค. 2557
571 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมบริการงานคลังพัสดุ 7 พ.ค. 2557
572 ประกาศสอบราคาซื้อยา Haemodialysis-A solution จำนวน ๓ รายการ 7 พ.ค. 2557
573 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ จำนวน ๓ แห่ง 21 เม.ย. 2557
574 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม 17 เม.ย. 2557
575 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า และเครื่องปั่น Amalgam 30 พ.ย. 542
576 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1. Insulin mix 70/30 penfill 100iu/ml x3 ml inj (70% Isophane insulin+30% Soluble insulin) 2.Insulin NPH penfill 100iu/ml x 3 ml Inj (Isophane insulin) 30 พ.ย. 542
577 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pesicular screw ชนิดพิเศษ 30 พ.ย. 542
578 ประกาศสอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 30 พ.ย. 542
579 30 พ.ย. 542