จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ ชื่อ วันที่ประกาศ download
1 ประกาศแผนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 30 ต.ค. 2563
2 ประกาศแผนประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ 30 ต.ค. 2563
3 ประกาศแผนประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 29 ต.ค. 2563
4 ประกาศแผนประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี (LED) 29 ต.ค. 2563
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 22 ต.ค. 2563
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 8 พ.ค. 2563
7 แผนการจัดซื้อ SALMETEROL + FLUTICASONE 25/125 MCG MDI 120 DOSES 7 พ.ค. 2563
8 แผนการจัดซื้อ DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE 7 พ.ค. 2563
9 แผน ALFACALCIDAL 0.2MCG CAPSULE 7 พ.ค. 2563
10 ประกาศแผนการจัดซื้อ ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2563
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ CARVEDILOL 12.5MG TABLET 2 เม.ย. 2563
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ MANADIPINE 20MG TABLET 2 เม.ย. 2563
13 ประกาศเผยแพร่แผน น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็น กรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ 24 มี.ค. 2563
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ยา SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1ML INJECTION 23 มี.ค. 2563
15 ประกาศแผนการจัดซื้อ INSULIN MIX 70/30 PENFILL 100IU/ML X 3 ML INJECTION (70% ISOPHANE INSULIN + 30% SOLUBLE INJECTION) 20 มี.ค. 2563
16 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
17 แผนการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
18 แผนการจัดซื้อเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเครื่องมือแพทย์ ยาสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
19 แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
20 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
21 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
22 แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
23 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
24 แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
25 แผนค่าใช้สอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
26 แผนลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
27 แผนลงทุน เงินงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
28 แผนลงทุน เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
29 หนังสือแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 มี.ค. 2563
30 ประกาศแผนการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลเชียงคำ 29 ม.ค. 2563
31 ประกาศเผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง - จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 27 ม.ค. 2563
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 27 ม.ค. 2563
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องไตเทียม 22 ม.ค. 2563
34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเเลเซอร์ 14 ม.ค. 2563
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 14 ม.ค. 2563
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ 14 ม.ค. 2563
37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 14 ม.ค. 2563
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% INJECTION 1,000ML 27 ธ.ค. 2562
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET 20 ธ.ค. 2562
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOETIN ALPHA 4,000 IU INJECTION 20 ธ.ค. 2562
41 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ RINGERS ACETATE 1,000 ML 20 ธ.ค. 2562
42 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 100ML 20 ธ.ค. 2562
43 ประกาศแผนการจัดซื้อยา TAMSULOSIN HCL 0.4 MG SR TABLET 20 ธ.ค. 2562
44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ขวดเพาะเชื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค. 2562
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2562
46 ประกาศแผนการจัดซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 4 ธ.ค. 2562
47 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 4 ธ.ค. 2562
48 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 2 ธ.ค. 2562
49 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 พ.ย. 2562
50 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ERTAPENEM 1GM INJECTION) 30 ก.ย. 2562
51 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 9 รายการ 24 ก.ค. 2562
52 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 19 รายการ 24 ก.ค. 2562
53 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดแดง (HbA1C) 24 ก.ค. 2562
54 รายงานแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 8 ก.ค. 2562
55 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ ตัวกรองไตเทียม 2 รายการ blood tubing line 8 ก.ค. 2562
56 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา RECOBINANT HUMAN ERYTHROPOETIN ALPHA 4,000 IU INJECTION 23 พ.ค. 2562
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 13 พ.ค. 2562
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ - ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง 13 พ.ค. 2562
59 แผนการจัดซื้อยา MANIDIPINE 20MG TABLET 26 เม.ย. 2562
60 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ หลอดเก็บเลือด จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2562
61 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 20 มี.ค. 2562
62 ประกาศแผน Sodium chloride injection 1,000ML 19 มี.ค. 2562
63 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยุนิต) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง 18 ก.พ. 2562
64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ INSULIN MIX 70/30 PENFILL 100IU/ML 3ML INJECTION 12 ก.พ. 2562
65 ประกาศแผนการจัดซื้อยา HYDRALAZINE 25MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2562
66 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 1 ก.พ. 2562
67 แผนการจัดซื้อ ระบบ server 1 ก.พ. 2562
68 แผนการจัดซื้อยา ATORVASTATIN CALCIUM 40MG TABLET 8 ม.ค. 2562
69 แผนการจัดซื้อยา MEROPENAM 1GM INJECTION 8 ม.ค. 2562
70 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง 19 ธ.ค. 2561
71 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 14 ธ.ค. 2561
72 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) 14 ธ.ค. 2561
73 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14 ธ.ค. 2561
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 13 ธ.ค. 2561
75 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลเชียงคำ) 7 ธ.ค. 2561
76 กรอบแนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ธ.ค. 2561
77 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 4 ธ.ค. 2561
78 แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2562 23 พ.ย. 2561
79 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก 15 พ.ย. 2561
80 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ 15 พ.ย. 2561
81 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 9 พ.ย. 2561
82 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย 31 ต.ค. 2561
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 6 ต.ค. 2561
84 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย. 2561
85 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 7 ก.ย. 2561
86 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร 20 ส.ค. 2561
87 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 7 ส.ค. 2561
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1 ML INJECTION 11 ก.ค. 2561
89 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 6 ก.ค. 2561
90 ประกาศแผนการจัดซื้อยา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE 27 มิ.ย. 2561
91 ประกาศแผนการจัดซื้อยา ATORVASTATIN CALCIUM 80MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิ.ย. 2561
92 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2561 7 มิ.ย. 2561
93 เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 8 พ.ค. 2561
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 4 พ.ค. 2561
95 แผนการจัดซื้อยา IPRATROUIM BROMIDE + FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2561
96 ประกาศตารางราคากลางยา BIPHASIC INSULIN ASPART 70/30 PENFILL (70% INSULIN ASPART PROTAMINE+30% INSULIN ASPART) 10 เม.ย. 2561
97 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 6 เม.ย. 2561
98 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 7 มี.ค. 2561
99 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561
100 ประกาศแผนการจัดซื้อ - เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน 15 ก.พ. 2561
101 ประกาศแผนการจัดซื้อยา Three - in - one parenteral nutritional sterile solution 15 ก.พ. 2561
102 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกพิมพ์ 13 ก.พ. 2561
103 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา HYDRALAZINE 25MG TABLET 5 ก.พ. 2561
104 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 5 ก.พ. 2561
105 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (เครื่อง EST + Holter) 25 ม.ค. 2561
106 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 17 ม.ค. 2561
107 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 5 ม.ค. 2561
108 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60MG 0.6ML INJECTION 28 ธ.ค. 2560
109 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Three-in-one parenteral nutritional sterile solution 27 ธ.ค. 2560
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ERTAPENAM 1 GM INJECTION 26 ธ.ค. 2560
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา CARVEDILOL 12.50MG TABLET 22 ธ.ค. 2560
112 สรุปผลการัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 8 ธ.ค. 2560
113 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 6 ธ.ค. 2560
114 ประกาศแผนการจัดซื้อ SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 1,000ML 29 พ.ย. 2560
115 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 8 รายการ 28 พ.ย. 2560
116 แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ย. 2560
117 แผนการจัดซื้อ IMIPENAM 500 MG+CILASTATIN 500 MG INJECTION 21 พ.ย. 2560
118 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องปั่นแยกส่วนโลหิต ฯ 17 พ.ย. 2560
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 6 พ.ย. 2560
120 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 3 พ.ย. 2560
121 แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุทั่วไป ค่าใช้สอย และงบลงทุน 20 ต.ค. 2560
122 แผนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ จำนวน ๑ หลัง 6 ต.ค. 2560
123 แผนการแผนการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2560
124 แผนการจ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการและฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วย (HosxP) 27 ก.ย. 2560
125 เอกสาร 1 รายชื่อเจ้าหน้าที่ใหม่ 3 พ.ค. 2560
126 เอกสาร 2 รับรองการประชุม ครั้งที่ 5 3 พ.ค. 2560
127 เอกสาร 3 เรื่องสืบเนื่อง 3 พ.ค. 2560
128 เอกสาร 4 สรุปประชุมคณะกรรมการจังหวัดพะเยา 3 พ.ค. 2560
129 เอกสาร 5 สรุปประชุม กวป 7 3 พ.ค. 2560
130 เอกสาร 6 แผน HA 3 พ.ค. 2560
131 เอกสาร 7 ระบาดวิทยา 3 พ.ค. 2560
132 เอกสาร 8-1 งบกระแสเงินสด 3 พ.ค. 2560
133 เอกสาร 8-2 เกณฑ์คงค้าง 3 พ.ค. 2560
134 เอกสาร 9 งานตรวจสุขภาพ 3 พ.ค. 2560
135 ปรับแผนรอบ 6 เดือน Planfin&FM (10km_FAI 250 CKH) 3 พ.ค. 2560
136 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลเชียงคำ 20 มี.ค. 2560
137 สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 30 มิ.ย. 2558