จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ ชื่อ วันที่ประกาศ download
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 11 มิ.ย. 2564
2 สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 -10 มิถุนายน 2564 11 มิ.ย. 2564
3 หลักฐานชุดใบสำคัญจ่ายวงเงินเกิน 100,000 บาท 11 มิ.ย. 2564
4 หลักฐานชุดจ่ายวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 11 มิ.ย. 2564
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อประจำปี งบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3) 11 มิ.ย. 2564
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อประจำปี งบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3) 11 มิ.ย. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 11 มิ.ย. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร1) 13 พ.ค. 2564
9 ยกเลิกร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง และยกเลิกการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ฯ 31 มี.ค. 2564
10 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2564
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1-12 มีนาคม 2564 (สขร.01) 12 มี.ค. 2564
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.01) 3 มี.ค. 2564
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร .1) 5 ก.พ. 2564
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.01) 21 ธ.ค. 2563
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 ธ.ค. 2563
16 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 1) 18 ธ.ค. 2563
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ธ.ค. 2563
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.01) 2 ธ.ค. 2563
19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบเดือน ตุลาคม 2563 13 พ.ย. 2563
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.01) 13 พ.ย. 2563
21 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3) 25 ส.ค. 2563
22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3) 25 ส.ค. 2563
23 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.01) 25 ส.ค. 2563
24 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 25 ส.ค. 2563
25 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 25 ส.ค. 2563
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 25 ส.ค. 2563
27 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 22 ก.ค. 2563
28 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 22 ก.ค. 2563
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 22 ก.ค. 2563
30 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.01) 20 ก.ค. 2563
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 12 มิ.ย. 2563
32 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 9 มิ.ย. 2563
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 11 พ.ค. 2563
34 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2563 8 พ.ค. 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็น กรด - ด่าง -ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Arterial Blood Gas) 5 พ.ค. 2563
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 10 เม.ย. 2563
37 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2563 10 เม.ย. 2563
38 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 มี.ค. 2563
39 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ กุมภาพันธ์ 2563 13 มี.ค. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 100ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2563
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 13 มี.ค. 2563
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ TAMSULOSIN HCL 0.4 MG SR TABLET 6 มี.ค. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (น้ำยา Haemodialysis-A + Haemodialysis-A ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2563
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 28 ก.พ. 2563
47 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ มกราคม 2563 28 ก.พ. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ 26 ก.พ. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 24 ก.พ. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.พ. 2563
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 27 ม.ค. 2563
52 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 27 ม.ค. 2563
53 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1) 22 ม.ค. 2563
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฯ 27 ธ.ค. 2562
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ERTAPENEM 1GM INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 2562
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ 17 ธ.ค. 2562
57 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ พฤศจิกายน 2562 13 ธ.ค. 2562
58 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ธ.ค. 2562
59 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 9 ธ.ค. 2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2562
61 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 20 พ.ย. 2562
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2562
63 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ตุลาคม 2562 15 พ.ย. 2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2562
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา THREE-IN-ONE PARENTERAL NUTRITION STERILE SOLUTION 11 ต.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา IPRATROPIUM BOMIDE+FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES 10 ต.ค. 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 10MG TABLET 10 ต.ค. 2562
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DUTASTERIDE 0.5MG CAPSULE 10 ต.ค. 2562
69 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา ERTAPENEM 1GM INJECTION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2562
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด (Column Agglutination Technique) 9 ก.ย. 2562
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 16 ส.ค. 2562
72 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเชียงคำ (สรุปผลการจัดซื้อ ก.ค. 62) 16 ส.ค. 2562
73 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3) 16 ส.ค. 2562
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 18 ก.ค. 2562
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องมือเจาะตัดกระดูกด้วยความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า 1 ก.ค. 2562
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ - ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง 1 ก.ค. 2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ - กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง 1 ก.ค. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 1 ก.ค. 2562
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HYDRALAZINE 25MG TABLET 1 ก.ค. 2562
80 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 24 มิ.ย. 2562
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 18 มิ.ย. 2562
82 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 18 มิ.ย. 2562
83 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 15 พ.ค. 2562
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ALFACALCIDOL 0.25MG CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2562
85 ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปของหน่วยปฐมภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนริกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2562
86 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ 2) 23 เม.ย. 2562
87 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 10 เม.ย. 2562
88 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา MANIDIPINE 20MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2562
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง 15 มี.ค. 2562
90 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 8 มี.ค. 2562
91 ประกาศผู้ชนะการเสวนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 2562
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 2562
93 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 15 ก.พ. 2562
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง 14 ก.พ. 2562
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมกล้องสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องชนิด HD 14 ก.พ. 2562
96 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 10 ม.ค. 2562
97 รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 21 ธ.ค. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 1,000ML 19 พ.ย. 2561
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงเลือด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2561
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 30 ต.ค. 2561
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ด้ามสลายต้อกระจก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2561
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องอบฆ่าเชื้อัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร 11 ต.ค. 2561
103 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 1.8% IN 1 ML INJECTION 9 ต.ค. 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา IPRATROPIUM BROMIDE + FENOTEROL HYDROBROMIDE MDI 200 DOSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.ค. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 2 รายการ 29 มิ.ย. 2561
107 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ น้ำยา A และ B 28 มิ.ย. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Biphasic Insulin Aspart 70/30 Penfill (70% Insulin Aspart Protamine + 30%Insulin Aspart) 27 มิ.ย. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 10MG SR TABLET 27 มิ.ย. 2561
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา INSULIN MIX 70/30 PENFILL 100IUML X 3ML INJECTION (70% ISOPHANE INSULIN + 30% SOLUBLE INSULINE) 27 มิ.ย. 2561
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Blood Tubing Line 27 มิ.ย. 2561
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2561
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2561
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2561
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2561
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2561
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2561
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2561
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2561
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้า ชนิด LED จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2561
121 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 31 ม.ค. 2561
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค. 2561
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต 28 ธ.ค. 2560
125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 26 ธ.ค. 2560
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560
127 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 27 พ.ย. 2560
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการและฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2560
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 พ.ย. 2560
130 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาทางเดินเชื่อมหน้าอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2560
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2560
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2560
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ 10 ต.ค. 2560
134 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 ต.ค. 2560
135 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2560
136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้า อาคาร ๑๑๑ ปี 25 ต.ค. 2559
137 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-เครื่องช่วยฟัง 17 ต.ค. 2559
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอราคาวัสดุการแพทย์-เครื่องช่วยฟัง 20 ก.ย. 2559
139 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-Blood Tubing Line 17 ส.ค. 2559
140 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD3/CD4/CD45 29 ก.ค. 2559
141 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ค. 2559
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 2559
143 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อยา DIDANOSINE 250MG CAPSULE 27 มิ.ย. 2559
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๑๖ อาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 2559
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2559
146 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพิเศษชั้น 5 อาคาร 114 เตียง 27 เม.ย. 2559
147 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องวัดกำลังแว่นตา เครื่องวัดความดันลูกตาเคลื่อนที่ 17 มี.ค. 2559
148 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION 100ML 29 ก.พ. 2559
149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ 19 ก.พ. 2559
150 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯ 11 ก.พ. 2559
151 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง) 8 ก.พ. 2559
152 รายงานผลการจัดซื้อยา MANIDIPINE 20MG TAB โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ. 2559
153 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) 28 ม.ค. 2559
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN BETA 5,000IU INJECTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2559
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา IMIPENAM 500MG+Cilastatin 500MG INJECTION โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) 6 ม.ค. 2559
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 20MG/1.1ML PRE-FILLED SYRINGE โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2558
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๒ รายการ โดนวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2558
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) จำนวน ๑๕ ชุด 26 พ.ย. 2558
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2558
160 รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ (Syring pump) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีตกลงราคา 2 พ.ย. 2558
161 รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-หัวสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic hand piece) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีตกลงราคา 27 ต.ค. 2558
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา SODIUM CHLORIDE 0.9% INJ 1,000 ML โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2558
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Sterilizer) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2558
164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ หลัง 3 ก.ย. 2558
165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 10 ก.ค. 2558